ASKON ……….. KARMA TİCARET HEYETİ B2B KATILIMCI BİLGİ FORMU

Gizlilik Sözleşmesini Okudum. Bilgilerimin ASKON Tarafından kayıt edilmesini onaylıyorum.